Informační proužek

Podmínky ochrany osobních údajů

 I. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává? 

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Contexta s.r.o. - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum, IČO: 07462468, se sídlem Mírové náměstí 11/3, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 42345 a Mgr. Lucie Čechová, IČO: 74689304, se sídlem Mírové náměstí 11/3, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice (dále jen „my“), které jsou i správci vašich osobních údajů. 

Contexta s.r.o. zpracovává Vaše údaje v případě, kdy jste si objednali: 

 1. Semináře s akreditací MŠMT i bez ní, webináře, workshopy a další formy školení pro pedagogy 
 2. Individuální výuku, tandemovou výuku, firemní výuku, výuku v jazykových kurzech pro SŠ a dospělé 
 3. zboží na e-shopu: www.eshop.contexta.cz 

Mgr. Lucie Čechová zpracovává Vaše údaje v případě, kdy jste si objednali: 

 1. výuku v jazykových kurzech pro děti na ZŠ 
 2. letní příměstský tábor pro děti na ZŠ 

 

Protože nám na ochraně vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro vás tyto informace o zpracování vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Najdete v nich hlavně to, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat. 

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste naším zákazníkem, obchodním partnerem nebo uživatelem webových stránek www.contexta.cz (dále jen „Webové stránky“). 

 

II. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání našich služeb a zboží, jedná se o tyto vaše údaje: 

 1. jméno a příjmení; 
 2. adresa bydliště; 
 3. telefonní číslo a e-mail; 
 4. pokud jste účastníkem našich kurzů a školení, zpracováváme i vaše datum narození, abychom vám mohli vystavit osvědčení o absolvování kurzu; 
 5. informace týkající se vaší návštěvy Webových stránek (IP adresa, typ zařízení, cookies, délka připojení apod.). 

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž v rozsahu zboží a služeb, který jste si od nás objednali, naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi. Ukládáme i naši komunikaci a informace, které jste nám dali před uzavřením smlouvy, a to pro případ, že spolu smlouvu uzavřeme – v rámci předsmluvního jednání. 

Používáme cookies a rozesíláme newslettery 

Pro fungování Webových stránek využíváme cookies. Veškeré informace o cookies naleznete níže v části těchto informací, která se cookies věnuje. 

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@contexta.cz Umožňuje nám to náš oprávněný zájem. 

 

III. Co nás ke zpracovávání Vašich údajů opravňuje? 

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné. 

Důvody, proč vaše osobní údaje zpracováváme, jsou následující. 

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy 

Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží a služby, které jste si u nás zakoupili nebo objednali, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ve věcech objednávky i smlouvy. 

Náš oprávněný zájem 

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků. 

Je to naše povinnost 

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje. 

Váš souhlas 

V některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem na info@contexta.cz. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.  

 

IV. Musíte nám své osobní údaje poskytnout?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o objednání našeho zboží a služeb, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde. 

V případě, že si nepřejete dostávat naše newslettery, můžete tak učinit i proklikem v daném obchodním sdělení. 

 

V. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání zboží a poskytnutí služeb, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce. 

Můžete si ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky: 

 1. po dobu trvání smlouvy mezi námi; 
 2. po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky); 
 3. po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky); 
 4. po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

 

VI. Jak je to s Cookies?

Pro fungování Webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na Webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies, analytické cookies a marketingové cookies.

Nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu Webových stránek a pro to, abyste si vůbec mohli naše školení, kurzy a zboží vůbec objednat. Jedná se třeba o cookies, které ukládají obsah košíku, zatímco si procházíte další zboží. Ty jsou nutné pro uzavření kupní smlouvy mezi námi prostřednictvím e-shopu, a tak s nimi nemusíte souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.

Preferenční cookies nám umožňují přizpůsobit obsah a nabídky na našich stránkách tak, aby odpovídaly vašim potřebám a zájmům, pokud u nás chcete nakoupit. Díky tomu vám můžeme doporučit produkty na základě toho, co už jste si dříve prohlíželi. Preferenční cookies si pamatují nastavení jazyku, ve kterém se vám mají naše Webové stránky zobrazovat. Můžeme je používat jen s Vaším souhlasem a jejich použití můžete kdykoliv odmítnout ZDE.

Analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost našich Webových stránek i to, odkud jste na ně přišli. Pokud však ani s jejich použitím nesouhlasíte, opět je můžete odmítnout, a to TADY.

Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet naše zboží prostřednictvím cílené reklamy včetně reklamních nástrojů třetích stran. K tomu ale potřebujeme váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete ZDE.

Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje: 

 1. cookies; 
 2. IP adresa Vašeho počítače. 

Jaké cookies využíváme? 

Cookies 

Proč je využíváme? 

Za jak dlouho je smažeme? 

_ga 

_gid 

_ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách. 

2 roky 

24 hodin 

ANID 

Používá se pro reklamu. 

1 rok 

NID 

Tento soubor cookie odesílá prohlížeč spolu s požadavky na weby Google. Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google. 

1 rok 

__Secure-3PAPISID 

__Secure-3PSID 

__Secure-3PSIDCC 

Slouží pro zabezpečení webu. 

Bezprostředně po ukončení relace 

 

 

 VII. Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás přístup?

Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám – zpracovatelům či správcům osobních údajů. 

Tito nám pomáhají vyhodnocovat naše reklamní kampaně: 

 1. Google Inc., California, USA 
 2. Facebook Inc., California, USA 
 3. Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR. 

Také nám s chodem společnosti pomáhají tyto osoby, které také mohou mít přístup k Vašim údajům: 

 1. Bc. Martina Zvěřinová IČ:65060741 (účetní), 
 2. Společnost Ecomail (rozesílání newsletterů) 
 3. Společnost MyCat (evidence našich studentů, přihlašování na web, správa webu) 
 4. Společnost Shoptet (správa a vedení e-shopu) 
 5. Společnost MagnaPro (IT-Služby, server) 
 6. Společnost FINEFIN s.r.o. (účetní)

K Vašim údajům mohou mít přístup i další osoby, které s námi spolupracují, jako třeba lektoři, s těmi máme rovněž uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, aby byla vaše data v bezpečí. 

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

 

VIII. Jaká Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží vám veškerá práva, které vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

 

IX. Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište na e-mail info@contexta.cz a my vám co nejdříve odpovíme.