Informační proužek

Formulář pro uplatnění reklamace

V případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době, vyberte jednu z možností, která je Vám příjemnější.  

1. Vyplňte online formulář, který lze ihned po vyplnění odeslat

 • Nemusíte nic stahovat
 • Nemusíte nic tisknout
 • Informaci o správném odeslání ihned uvidíte
 • Budeme se moci věnovat Vaší reklamaci ještě dříve. 

Online formulář

Online formulář pro reklamaci k vyplnění ZDE

 

2. Stáhněte si formulář, který vyplňte a odešlete e-mailem či v zásilce zpět

 • Stáhněte si formulář
 • Vyplňte
 • Podepište
 • Oscanujte
 • Zašlete zpět na e-mailovou adresu (objednavky@contexta.cz) nebo jej vložte do zásilky s vráceným zbožím.

Formulář pro uplatnění reklamace

 

Formulář pro reklamaci ke stažení ZDE

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace 

 • Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. 
 • Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. 
 • Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. 
 • Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.